Σιδηροχώρι

Πληθυσμός : 355 κάτοικοι (απογραφή 2001)   Οι Πομάκοι κάτοικοι μετανάστευσαν από τον Κέχρο και έφτιαξαν το χωριό στις αρχές του 1950, αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Το Σιδηροχώρι χωρίζεται σε πολλές γειτονιές που απέχουν λίγα χιλιόμετρα η μία από την άλλη. Αυτό συνέβη επειδή οι χωρικοί, που εκείνο τον καιρό ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, ήθελαν να απέχουν τα σπίτια τους σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να έχει ο καθένας αρκετό χώρο για να βόσκει τα ζώα του. Πολλά παλιά σπίτια έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Είναι χτισμένα με πέτρα από παραδοσιακούς τεχνίτες. Την πρώτη ύλη την προμηθεύονταν από την περιοχή τους. Όσοι από αυτούς τους παραδοσιακούς τεχνίτες είναι σήμερα εν ζωή δεν εξασκούν άλλο το επάγγελμά τους, γιατί η τεχνική του να φτιάχνεις σπίτια με πέτρα σε σχέση με το τούβλο, θεωρείται πλέον οικονομικά ασύμφορη.