Πομακική πετσέτα ψωμιού ή φαγητού - Μισάλ / Μεσάλκα

Πομακική πετσέτα ψωμιού ή φαγητού. Ονομάζεται μισάλ (Ξάνθη) ή μεσάλκα (Ροδόπη).