Μεσημέρι

  Το Μεσημέρι βρίσκεται μετά τον Κισσό. Πηγαίνεις στο Γονικό και από εκεί ακολουθείς το χωματόδρομο που σε βγάζει Ουράνια, Κισσό και κατόπιν ο δρόμος χωρίζεται στα δύο. Στα δεξιά πηγαίνεις για Μικράκιο (υπάρχει πινακίδα), ενώ ίσια βγαίνεις στο Μεσημέρι. Όταν φτάσεις στο Μεσημέρι, υπάρχει πινακίδα που δείχνει το δρόμο που βγάζει για Μέγα Δέρειο.