ΤΑ ΠΟΜΑΚΙΚΑ «ΜΙΛΙΟΥΝΤΑΙ» ΑΠΟ …. 250 εκατομμύρια ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ! (Β ΜΕΡΟΣ)

Επειδή η συλλογή των λέξεων που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο, είχε μεγάλη επιτυχία και πολλοί αναγνώστες, μας συνεχάρησαν, σήμερα δημοσιεύουμε την Β΄ συνέχεια του Πίνακα λέξεων της Πομακικής γλώσσας που είναι ίδιες με τα Ρωσικά.

 
Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΑΒ3
 

 

  (τεύχος 26, Φεβρουάριος 2009)

 
 
 

 

Κατηγορία: