Σούλα

Πομακική Ονομασία : Πρησόικατα Πληθυσμός : 68 κάτοικοι (απογραφή 2001)