ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

                                                

 

                                                       ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΙΚΡΑ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Α

α

α

ΜΠ

μπ

μπε

Β

β

βε

Γ

γ

γ(ι)ε

ΓΚ

γκ

γκε

ΝΤ

ντ

ντε

Ε

ε

ε

Ζ

ζ

ζε

ΖΖ

ζζ

ζζε (παχύ ζ)

Ι

ι

ι

Κ

κ

κε

Λ

λ

λε

Μ

μ

με

Ν

ν

νε

Ο

ο

ο

ΟΥ

ου

ου

Π

π

πε

Ρ

ρ

ρε

Σ

σ

σε

ΣΣ

σσ

σσε (παχύ σ)

Τ

τ

τε

ΤΖ

τζ

τζε

ΤΖΖ

τζζ

τζζε (παχύ τζ)

ΤΣ

τσ

τσε

ΤΣΣ

τσσ

τσσε (παχύ τσ)

Φ

φ

φε

Χ

χ

χε

 

Κατηγορία: