Καλώς ήρθατε στη Ζαγάλισα!    *    Η φωνή των Πομάκων    *    Η Παλαιότερη Πομακική εφημερίδα (από το 1997)    *    ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΜΑΚΟΙ!    ΝΕΣΜΕ ΜΠΑΧΤΙΑΡ ΟΤΙΣΜΕ ΠΟΜΑΤΣΙ!     NE MUTLU POMAKIM DiYENE!

Θερμή παράκληση! Κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το zagalisa.gr. Ευχαριστούμε

POMAÇI NAPREŞ

 

 

POMAÇI NAPREŞ

 

Pomak halkının dili artık sadece sözlü bir dil değil,  artık yazılmıyan  bir dil de değil. Kendine ait kelimeleri sözlüğü, okuma kitabı ve hikayeleri ile koskoca bir dil. Bulnarın Pomakça yazılmasına başladı bile.

Tüm bunlara, ilk kez bugün “Sevgi” adlı Pomak diliyle yazılmış bir gazette eklendi.

Dilimize sevgi.

Kaybolmaya yüz tutmuş kimliğimize sevgi.

Irk ve dil ayırımı yapmadan tüm insanlığa sevgi.

Kendini Pomak hisseden herkese sevgi. Atalarının, dedelerinin ve kendilerinin Pomakça konuştuğunu inkar etmeyen, bunları söylemekte çekinmeyen, iki yüzlü davranmayan, kimliğini gizlemeyen ve açıkça – Ben Pomak’ım – diyen herkese sevgi.

Biz de Avrupa’nın bir parçasıyız, biz de halk olarak en kısa zamanda korkuyu ve çekingenliği üzerimizden atacağız. Açıkça kimliğimizi belirteceğiz. 

Pomaklar, Haydi ileri!

 

Pomak Kültür Araştırma Merkezinin Bülteni (1.10.1997).