Καλώς ήρθατε στη Ζαγάλισα!    *    Η φωνή των Πομάκων    *    Η Παλαιότερη Πομακική εφημερίδα (από το 1997)    *    ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΜΑΚΟΙ!    ΝΕΣΜΕ ΜΠΑΧΤΙΑΡ ΟΤΙΣΜΕ ΠΟΜΑΤΣΙ!     NE MUTLU POMAKIM DiYENE!

Θερμή παράκληση! Κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το zagalisa.gr. Ευχαριστούμε

Η επερώτηση του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ευρωκοινοβούλιο για τους Πομάκους. Μία ακόμη επιτυχία του Κέντρου Πομακικών Ερευνών! Η απάντηση της Επιτρόπου Βίβιαν Ρέντιγκ

       Μετά από πολύμηνη δράση και ενέργειες των μελών του Κέντρου Πομακικών Ερευνών, ήρθε και η πρώτη επερώτηση Ευρωβουλευτή για το ζήτημα των Πομάκων.      Πιο συγκεκριμένα, στις 14.05.2001, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και γνωστός μουσικοσυνθέτης, κ. Σταύρος Ξαρχάκος, μετά από συνεννοήσεις με το Κ.Π.Ε., προέβη σε επερώτηση που απευθυνόταν τόσο στην Κομισιόν, όσο και στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.  για το ζήτημα της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας των Πομάκων και των Ρωμά της ελληνικής Θράκης. Η επερώτηση αυτή αποτέλεσε ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην πορεία για την διεθνοποίηση του Πομακικού ζητήματος, για την γνωστοποίηση στον ευρωπαϊκό κόσμο της πολιτισμικής γενοκτονίας των Πομάκων μέσα στην ελληνική Θράκη. Ακολούθησε η απάντηση της Επιτρόπου της Ε.Ε., αρμόδια για την Εκπαίδευση, κας Βίβιαν Ρέντιγκ, που ήταν καυστική για τις ευθύνες του ελληνικού κράτους.   Η επερώτηση του κ. Σταύρου Ξαρχάκου (14.05.2001):   Θέμα: Σεβασμός της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας των Πομάκων και των Τσιγγάνων της ελληνικής Θράκης.       " Στην ελληνική Θράκη διαβιούν 120.000 περίπου Έλληνες μουσουλμάνοι. Από αυτούς το 50% είναι τουρκογενείς και το υπόλοιπο 50% αποτελείται από Πομάκους και Τσιγγάνους ("Ρωμά"). Η άσκηση των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων είναι ακώλητη, υπάρχουν πάμπολλα τζαμιά και θρησκευτικοί λειτουργοί και το ελληνικό κράτος τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις του σ' αυτόν τον τομέα, σε πλήρη αντίθεση με την Τουρκία που έχει ξεκληρίσει τους χριστιανούς της Κων/πολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, και δημιουργεί συνεχή εμπόδια στην άσκηση των θρησκευτικών λειτουργιών στις λιγοστές χριστιανικές εκκλησίες που έχουν απομείνει στη χώρα αυτή. Το ελληνικό κράτος, όμως, για έναν εντελώς ανεξήγητο λόγο αρνείται στους Πομάκους και τους Τσιγγάνους τη διδασκαλία στα σχολεία των γλωσσών που οι ίδιοι μιλούν επί εκατοντάδες χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά των Πομάκων και των Τσιγγάνων διδάσκονται υποχρεωτικά στα σχολεία της ελληνικής Θράκης την τουρκική, τη στιγμή που με κάθε τρόπο διακηρύσσουν την διαφορετικότητά τους και την επιθυμία τους να διδάσκονται τις γλώσσες τους. Ιδιαίτερα για την πομακική, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι χρησιμοποιείται ευρύτατα στην καθημερινή ζωή, έχει αλφάβητο και γραμματικούς κανόνες, ενώ έχουν συνταχθεί αναγνωστικά για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου από Πομάκους εκπαιδευτικούς, τα οποία μένουν αχρησιμοποίητα αφού το ελληνικό κράτος επιμένει να διδάσκει μόνο την τουρκική στους νεαρούς Πομάκους. Θα παρακαλούσα να είχα την άποψη του Συμβουλίου για το κατά πόσον η πρακτική που εφαρμόζουν οι ελληνικές αρχές για την εξαφάνιση της πομακικής γλώσσας και της γλώσσας των Τσιγγάνων της ελληνικής Θράκης και αντικατάστασής τους με την τουρκική, συνάδει με τις αρχές και τους στόχους της Ε.Ε. για το σεβασμό της γλωσσικής και πολιτιστικής ιδιομορφίας των μειονοτήτων που διαβιούν στην επικράτειά της. Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα μπορούσε να αναλάβει το Συμβούλιο ώστε να πεισθούν οι ελληνικές αρχές να σεβασθούν την γλωσσική ιδιαιτερότητα των Πομάκων και των Ρωμά της ελληνικής Θράκης; "     Η απάντηση της επιτρόπου κας Βίβιαν Ρέντιγκ:     Ο σεβασμός της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους της Ένωσης και κατεγράφη πρόσφατα στο άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που παρέσχε ο αξιότιμος βουλευτής όσον αφορά την κατάσταση των κοινοτήτων που μιλούν την πομακική και την αθιγγανική γλώσσα στην Ελλάδα.    Η Επιτροπή ανέλαβε δράση εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων της στον τομέα των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών συντάσσοντας έκθεση για την κατάσταση αυτών των γλωσσών στην Ένωση (η μελέτη για το "Ευρωμωσαϊκό"), παρέχοντας χρηματοδοτική υποστήριξη για τη διαφύλαξη και προώθηση των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, καθώς και υποστηρίζοντας το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες και το δίκτυο πληροφοριών Mercator. Ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους των Γλωσσών 2001 είναι να να προβληθεί η αξία της μεγάλης γλωσσικής πολυμορφίας που υπάρχει στην Ευρώπη. Επίσης, η Επιτροπή, όπου είναι δυνατόν, χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που αφορούν τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.    Ωστόσο, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, το νομικό καθεστώς των γλωσσών εντός των εθνικών συνόρων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οικείου κράτους μέλους, με την επιφύλαξη προσήκουσας συμμόρφωσης του κράτους αυτού προς τις υποχρεώσεις του από διεθνείς συνθήκες. Επί πλέον, το άρθρο 149 (πρώην άρθρο 126) της Συνθήκης ΕΚ αναφέρει σαφώς ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία.Η ερώτηση του Σταύρου Ξαρχάκου και η απάντηση της Βίβιαν Ρέντινγκ στην αγγλική γλώσσα:   13 June 2001WRITTEN QUESTION by Stavros Xarchakos (PPE-DE) to the CommissionSubject:  Respect for the cultural identity of Pomaks and RomaApproximately 120 000 Greek Muslims live in Greek Thrace. 50 % of those are ethnic Turks and the other 50 % consists of Pomaks and Roma. They exercise their religious rights unimpeded, there are numerous mosques and a large body of clergymen, and the Greek State completely fulfills its obligations in that area, in total contrast to Turkey, which has wiped out the Christians of Istanbul, Imbros and Tenedos, and constantly obstructs religious worship in the few remaining churches in that country.    The Greek State, however, for some totally inexplicable reason, refuses to allow the Pomaks and Roma to be taught at school the languages which they themselves have spoken for hundreds of years. While it is compulsory for Pomak and Roma children to be taught Turkish in schools in Greek Thrace, they attempt by every possible means to assert their own identity and their wish to be taught their own languages. In the case of the Pomak language, in particular, it is in widespread everyday use, has an alphabet and grammatical rules but, although reading material has been compiled for pupils by Pomak teachers, it remains unused because the Greek State insists on teaching only Turkish to young Pomaks.    In the Commission's view, to what extent is the Greek authorities' policy of eradicating the Pomak and Roma languages in Greek Thrace and replacing them with Turkish consistent with the principles and objectives of the EU concerning respect for the linguistic and cultural diversity of minorities living on its territory? What practical measures could the Commission take to persuade the Greek authorities to respect the linguistic identity of the Pomaks and Roma of Greek Thrace?Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1671+0+DOC+XML+V0//EN1 August 2001Answer given by Mrs Reding on behalf of the CommissionRespect for linguistic and cultural diversity is one of the foundation stones of the Union, recently enshrined in Article 22 of the Charter of Fundamental Rights. The Commission takes note of the information provided by the Honourable Member on the situation of the Pomak and Rom speaking communities in Greece.     The Commission has taken action within its field of competence in the area of regional and minority languages by drafting a report on the situation of such languages in the Union (the "Euromosaic" study) and providing financial support for safeguarding and promoting regional and minority languages, as well as supporting the European Bureau for Lesser-Used Languages and the Mercator information network. One of the objectives of the European Year of Languages 2001 is to draw attention to the value of the rich variety of languages that exists in Europe. The Commission has also, where applicable, financed initiatives involving regional and minority languages under other Community programmes.     However, the principle of subsidiarity means that the legal status of languages within national boundaries is the competence of the individual Member States, with due regard to their obligations under international treaties. Moreover, Article 149 (ex Article 126) of the EC Treaty clearly states that the Member States are responsible for the content of teaching and the organisation of education systems and their cultural and linguistic diversity.Sourcehttp://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2001-1671&language=EN