Στήριξε τον αγώνα των Πομάκων γίνε συνδρομητής της Εφημερίδας, Καντε κλίκ εδώ!

Η επερώτηση του Γιάννη Μαρίνου στο Ευρωκοινοβούλιο για τους Πομάκους. Το Κέντρο Πομακικών Ερευνών διεθνοποιεί το Πομακικό Ζήτημα στην Ευρώπη. Κατάρρευση της τουρκικής προπαγάνδας!

     Οι προσπάθειες του Κέντρου Πομακικών Ερευνών για διεθνοποίηση του Πομακικού ζητήματος συνεχίστηκαν με τον ίδιο ζήλο και επιμονή. Έτσι, μετά την επερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Σταύρου Ξαρχάκου (14.05.2001) για τους Πομάκους, ακολούθησε ανάλογη ερώτηση του έτερου συναδέλφου του, κ. Γιάννη Μαρίνου, στις 27.11.2001.      Οι ερωτήσεις αυτές, αποτέλεσμα των προσπάθειών των μελών του Κ.Π.Ε., σε συνδυασμό με άλλες ανάλογες κινήσεις που είχαν γίνει προηγουμένως ή και μετά (E.B.L.U.L., Mercator κτλ)  είχαν ως αποτέλεσμα την διεθνοποίηση του Πομακικού ζητήματος. Η προπαγάνδα της Άγκυρας για την ύπαρξη "τουρκικής μειονότητας" μέσα στην ελληνική Θράκη κατέρρευσε οριστικά.      Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τις επερωτήσεις στο ευρωκοινοβούλιο το 2001, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την ύπαρξη Πομάκων και Ρωμά στην ελληνική Θράκη, και το μέχρι πρότινος εχθρικό έναντι της Ελλάδας, Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας.   Η ερώτηση του κ. Γιάννη Μαρίνου (27.11.2001):   Θέμα: Σεβασμός της γλωσσικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη      "Το 2001 έχει ανακηρυχθεί ως το "Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών". Ή Ένωση έχει δείξει από την εποχή της ίδρυσής της το έντονο ενδιαφέρον της για τη διατήρηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας στην ήπειρό μας και ένα μεγάλο τμήμα των πιστώσεων πληρωμών του Προϋπολογισμού της κατευθύνεται προς τις υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας ώστε να διευκολυνθεί η χρήση και των 11 επισήμων γλωσσών της Ένωσης.      Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα διαβιούν αρκετές δεκάδες χιλιάδες Πομάκων. Στην πλειοψηφία τος είναι μουσουλμάνοι και χρησιμοποιούν ένα δικό τους γλωσσικό ιδίωμα το οποίο έχει επιβιώσει επί χρόνια, αποτελεί γλώσσα επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή, διαθέτει αλφάβητο, γραμματικούς κανόνες και κανόνες ορθογραφίας, ενώ έχουν εκδοθεί και εκπαιδευτικά βιβλία στην πομακική για χρήση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Εντούτοις, δεν φαίνεται να υπάρχει μέριμνα για διδασκαλία της πομακικής στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, κάτι που καταδικάζει το γλωσσικό αυτό ιδίωμα σε εξαφάνιση.      Θα ήθελα να πληροφορηθώ από την Επιτροπή αν έχει οποιαδήποτε στοιχεία για το συνολικό αριθμό των Πομάκων που διαβιούν στην Ευρώπη. Ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δυνατότητα διδασκαλίας αυτής της γλώσσας στα σχολεία των περιοχών όπου διαβιούν οι Πομάκοι; Επίσης, θα ήθελα να έχω την άποψή της επί του γεγονότος ότι το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας υποχρεώνει τα παιδιά των Πομάκων, εκτός της επίσημης γλώσσας που είναι τα ελληνικά, να διδάσκονται και την τουρκική, μολονότι ούτε τουρκικής καταγωγής είναι ούτε θέλουν πολλοί από αυτούς να τη διδάσκονται και να τους θεωρούν Τούρκους, όπως τους εμφανίζει η τουρκική προπαγάνδα".   Η απάντηση της επιτρόπου κας Βίβιαν Ρέντιγκ (5.02.2002)      " Ο σεβασμός της πολιτιστικής και της γλωσσικής ποικιλομορφίας είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει πλέον παγιωθεί στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κατά την άποψη της Επιτροπής τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες καλύπτονται από τις αρχές που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη, όπως εμφαίνεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.      Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει οριστικά μεγέθη σχετικά με τον αριθμό των ομιλούντων τα πομακικά στην Ευρώπη. Μια μελέτη των μειονοτικών γλωσσικών κοινοτήτων στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα που διεξάχθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής το 1988 από τον Miquel Siguan του πανεπιστημίου της Βαρκελώνης έδειξε ότι περίπου 27.000 ομιλούντες τα πομακικά ζούσαν στην Ελλάδα το 1971 και αυτό φαίνεται να συμβαδίζει με άλλες εκτιμήσεις οι οποίες ποικίλλουν από 20.000 έως 30.000.      Κάθε γλώσσα μπορεί να διδαχθεί στα σχολεία. Εντούτοις, το άρθρο 149 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι η δράση της Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να σέβεται πλήρως "την αρμοδιότητα των κρατών - μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία τους".      Στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δράση για την προαγωγή της γλωσσικής ποικιλομορφίας. Ένας από τους κύριους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001, που αποτελεί από κοινού πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήταν να αυξήσει την ευαισθησία της γλωσσικής ποικιλομορφίας και τη σημασία εκμάθησης των γλωσσών. Εκτος από την ευρωπαϊκής κλίμακας εκστρατεία πληροφόρησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης χρηματοδοτήσει μια ευρεία ποικιλία σχεδίων για την προαγωγή των στόχων του έτους, πολλοί από τους οποίους περιλαμβάνουν περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί επίσης τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες και το δίκτυο πληροφόρησης Mercator του οποίου στόχος είναι η διάδοση πληροφοριών και η αύξηση της ευαισθησίας σχετικά με τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες της Ευρώπης".   ΝΕΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΟ      Μετά τις απανωτές επερωτήσεις των ευρωβουλευτών αναγκάστηκε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας με έδρα τη Βιέννη και χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. να αναγνωρίσει τους Πομάκους!  Έτσι, στην ετήσια έκθεσή του το 2001 που είχε ως τίτλο "Diversity and equality in Europe"  (Διαφορετικότητα και Ισότητα στην Ευρώπη) σημειώνει ότι εκεί κατοικεί "μουσουλμανική μειονότητα απαρτιζόμενη από Τούρκους, Πομάκους και τσιγγάνους Ρωμά".      Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στις προηγούμες εκθέσεις του το Κέντρο αυτό αναφερόταν μόνο σε "τουρκική μειονότητα", ικανοποιώντας έτσι τους εθνικιστικούς σκοπούς της Άγκυρας για την περιοχή της ελληνικής Θράκης. Οι προσπάθειες όμως του Κέντρου Πομακικών Ερευνών, που οδήγησαν σε απανωτές επερωτήσεις των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, διεθνοποίησαν το Πομακικό ζήτημα και αποτέλεσαν την πιο σοβαρή απάντηση στην τουρκική προπαγάνδα που κατάρρευσε οριστικά.   Η ερώτηση του κ. Μαρίνου και η απάντηση της κας Ρέντινγκ στην αγγλική γλώσσα:   Ioannis MarinosParliamentary questions21 December 2001WRITTEN QUESTION by Ioannis Marínos (PPE-DE) to the CommissionSubject:  Respect for linguistic diversity in Europe2001 was designated the "European Year of Languages". Since its inception, the Union has shown a keen interest in maintaining linguistic diversity in Europe and a large part of its budget is spent on translation and interpretation to facilitate the use of the 11 official languages of the Union.     It is well known that tens of thousands of Pomaks live in Greece. The majority are Muslims who speak their own language which has survived the passage of time. It is a language used for everyday communication with an alphabet, grammatical rules and spelling rules. Educational books have also been published in Pomak for the use of primary school children. However, no provision is made within the official Greek education system to teach Pomak, which is condemning the language to extinction. Does the Commission have any information as to the total number of Pomaks living in Europe? What is the Commission's view of the possibility of teaching the Pomak language in schools in the areas in which Pomaks live? What is the Commission's view of the fact that the Greek Ministry for Education requires Pomak children to be taught Turkish, in addition to the official language, Greek, although they are neither of Turkish origin nor do many wish to learn the language or be considered Turkish, as Turkish propaganda would have it?   Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-3418+0+DOC+XML+V0//ENFebruary 2002Answer given by Mrs Reding on behalf of the CommissionRespect for cultural and linguistic diversity is one of the cornerstones of the Union, now enshrined in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights. In the Commission's opinion, the rights of persons belonging to minorities are part of the principles common to the Member States, listed in the first paragraph of Article 6 of the Treaty on European Union.The Commission does not have any definite figures on the number of Pomak speakers in Europe. A study of minority language communities in Spain, Portugal and Greece conducted on behalf of the Commission in 1988 by Miquel Siguan of the University of Barcelona(1) indicated that an estimated 27 000 Pomak speakers lived in Greece in 1971, and this would appear to tally with other estimates, which range from 20 000 to 30 000.     Any language can be taught in schools. However, article 149 of the EC Treaty provides that that action by the Community in the field of education must fully respect "the responsibility of the Member States for the content of teaching and the organisation of education systems and their cultural and linguistic diversity".     In its own sphere of competence, the Union has taken action to promote linguistic diversity. One of the principal objectives of the European Year of Languages 2001, a joint initiative of the Union and the Council of Europe, was to raise awareness of linguistic diversity and the importance of language learning. In addition to a Europe-wide information campaign, the Union has also financed a wide variety of projects promoting the aims of the year, many of which involve regional and minority languages. The Union also cofinances the European Bureau for Lesser Used Languages and the Mercator information network whose purpose is to disseminate information on and raise awareness of the regional and minority languages of Europe.(1) Linguistic Minorities in the European Union: Spain, Portugal and Greece, OPOCE, Luxembourg, 1990, ISBN 92-826-0375-X.Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2001-3418&language=EN