Δημοσιεύθηκε η Ετήσια ΄Εκθεση του State Department

Στην ετήσια Έκθεση του State Department για το έτος 2007, υπάρχει μία σημαντική αναφορά στο θέμα των Πομάκων, όπου αναγνωρίζονται ως διακριτή κοινότητα (community). Στην πρώτη αναφορά, όπου επίσης απαριθμούνται ξεχωριστά από τους Τούρκους, προσδιορίζονται ως μουσουλμάνοι ομιλούντες σλαβικά, ενώ παρακάτω σε ξεχωριστή παράγραφο αναφέρεται «Κάποια μέλη της Πομακικής κοινότητας ισχυρίζονται ότι πιέζονται από μέλη της τουρκόφωνης κοινότητας, ώστε να αρνηθούν την ύπαρξη της Πομακικής ταυτότητας ως διαφορετικής από την Τουρκική ταυτότητα.

Αξιολογώντας την παραπάνω αναφορά η οποία για πρώτη φορά διατυπώνει με τόσο καθαρό τρόπο την καταπίεση που υφιστάμεθα εμείς οι Πομάκοι, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα στον αγώνα για την αναγνώρισή μας σε κάθε επίπεδο, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ελλάδας. Η Αμερικανική Έκθεση αποτελεί ένα πολύ καλό προηγούμενο και σημείο αναφοράς για κάθε προσέγγιση στο ζήτημά μας. Παρά την αντίθεσή μας στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή μας, δεν μπορούμε παρά να δηλώσουμε την ικανοποίησή μας και να ευχηθούμε να έχουμε πιο ουσιαστική στήριξη από τον αμερικανικό παράγοντα, διότι είναι γνωστό ότι το σύνδρομο της τουρκοφοβίας που επικρατεί στην Ελλάδα, υπονομεύει μονίμως τον αγώνα μας.
 
Ε ί ν α ι καιρός και εμείς οι Πομάκοι να πιστέψουμε στον αγώνα μας, να πιστέψουμε ότι όλα μπορούν να α λ λ ά ξ ο υ ν , αρκεί να αγωνιστούμε με συνέπεια και με όραμα. Η Αμερικανική Έκθεση είναι άλλο ένα σ η μ α ν τ ι κ ό βήμα για εμάς.
Έκθεση State Department
 
(τεύχος 16, Απρίλιος 2008)