ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ανακοινώνουμε ότι η νέα διεύθυνση αλληλογραφίας
με τη Ζαγάλισα είναι:
“Εφημ. ΖΑΓΑΛΙΣΑ
Τ.Θ. 1289, Θρυλόριο
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ”

Κατηγορία: