Ακραίος

Πομακική Ονομασία : Ντόλιοβο Πληθυσμός :8 κάτοικοι (απογραφή 2001)