Επικοινωνία

Διμηνιαία έκδοση
Ιδρυτής: Κέντρο Πομακικών Ερευνών

Ιδιοκτήτης: Κέντρο Πομακικών Ερευνών

Εκδότης/Διευθυντής: Ιμάμ Αχμέτ

Εκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Διεύθυνση : Εφημερίδα Ζαγάλισα, Τ.Θ. 1289 Θρυλόριο, 691 00 Κομοτηνή

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kepoer@yahoo.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6988.448.432

Ποσό Ετήσιας Συνδρομής Εσωτερικού 20€

Ποσό Ετήσιας Συνδρομής Εξωτερικού 35€

Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης:

Eurobank 0026-0464-32-0100056534,

Εθνική 378/365735-37

(Παρακαλούμε ζητάτε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ από την Τράπεζα την αναγραφή του ονοματεπωνύμου σας)

 

Επίσης μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.